Preventiimistä lyhyesti

Preventiimi

Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus. Tehtävämme on tukea nuorten parissa toimivien ammattilaisten osaamista ehkäisevässä päihdetyössä ja näin lisätä nuorille suunnatun päihdekasvatuksen laatua ja mielekkyyttä.

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus

Preventiimin kohderyhmä ovat  nuorisoalan ammattilaiset kunnista, järjestöistä, oppilaitoksista ja seurakunnista, ehkäisevää päihdetyötä suunnittelevat ja kehittävät tahot sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet ammatilliset toimijat.

Preventiimi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama osaamiskeskus ja yksi ministeriön nimeämistä toimijoista, joille on uskottu nuorisotyön kehittäminen omalla alallaan. Ministeriö ohjaa Preventiimin toimintaa säännöllisesti käytävissä keskusteluissa. Teemme yhteistyötä myös muiden ministeriön nimeämien osaamiskeskusten kanssa.

Preventiimiä hallinnoi Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), joka on merkittävä kouluttaja nuorisoalalla. Olemme mukana myös Humakin yhteisöpedagogiopiskelijoiden tutkinto-opetuksessa, ja voimme näin vahvistaa myös tulevien nuorisoalan toimijoiden osaamista ehkäisevässä päihdetyössä. Humakin kautta Preventiimillä on myös mahdollisuus tarjota koulutuksistaan korkeakoulutasoisia opintopisteitä.

Preventiimin verkkosivut