Preventiimistä lyhyesti

Preventiimi

Preventiimi on Humakin TKI-toimintaa. Tehtävämme on tukea nuorten parissa toimivien ammattilaisten osaamista ehkäisevässä päihdetyössä ja näin lisätä nuorille suunnatun päihdekasvatuksen laatua ja mielekkyyttä.

Preventiimin kohderyhmä ovat  nuorisoalan ammattilaiset kunnista, järjestöistä, oppilaitoksista ja seurakunnista, ehkäisevää päihdetyötä suunnittelevat ja kehittävät tahot sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet ammatilliset toimijat.

Preventiimiä hallinnoi Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), joka on merkittävä kouluttaja nuorisoalalla. Olemme olleet mukana myös Humakin yhteisöpedagogiopiskelijoiden tutkinto-opetuksessa, ja näin vahvistaneet tulevien nuorisoalan toimijoiden osaamista ehkäisevässä päihdetyössä.

Preventiimin verkkosivut