Moi, mitä sulle kuuluu?

Eikö otsikon kysymys tuntunutkin kivalta? Joku on kiinnostunut mitä minulle kuuluu tai kuinka elämässäni voin. Miten näin lyhyt lause voikaan sisältää niin paljon välittämistä? Nämä pienet sanat voivat olla meidän aikuisten elämässä tärkeitä, mutta erityisesti ne ovat sitä nuorille. Aito kiinnostus nuorten elämää ja tekemistä kohtaan viestii välittämisestä. Itse asiassa pelkästään nämä pienet sanat ovat jo välineitä puheeksi ottamiseen, joka helposti koetaan viralliseksi ja hankalaksikin. Puheeksi ottamisen taito onkin itse asiassa rohkeutta välittää ja ennen kaikkea kuulemisen taitoa.

Usein puheeksi ottamisen taustalla on kuitenkin jo herännyt huoli. Silloin kysyjä saattaa pohtia, minkälaisen vastaanoton hän huolen ilmaisemiselleen saa. Aiheuttaako se kenties ei toivotun reaktion, rajoittaako se toimintamahdollisuuksia tai hankaloittaako se suhteita? Vaikka puheeksi ottaminen ja huolen ilmaiseminen saattavat aiheuttaa säröjä suhteisiin tai tuntua vastaanottajasta jossain tilanteessa jopa syyllistävältä, on sen perimmäinen viesti välittämisessä.

On hyvä muistaa, että monesti nuorten kanssa käytävän keskustelun taustalla ei tarvitse olla erityistä huolta. Kaikesta tästä huolimatta nuorten kanssa käytävässä keskustelussa ei aina tarvitse olla huoli lähtökohtana. Riittää kun kysyy tai ihmettelee ja on kiinnostunut.  Keskustelun ei aina tarvitse johtaa jatkotoimenpiteisiin tai konkreettisiin tekoihin. Kanna rohkeasti kortesi puheeksi ottamisen kekoon ja jutustele nuorten kanssa.

Mitenhän sitä sitten voisi nuorilta kysellä tai ottaa puheeksi vaikka päihteiden käytön, vallalla olevan päihdekulttuurin tai siihen liittyvät ilmiöt?

Juttusilla aikuisten kesken

Me preventiimiläiset otimme puheeksi maaliskuisen Nuori 2017 -tapahtumassa vierailleiden kanssa gallupmuotoisena sen, mikä olisi paras tapa ottaa päihteet puheeksi nuorten kanssa. Useaan otteeseen näissäkin keskusteluissa tuli todettua, että puheeksi ottaminen ei ole aina helppoa ja yksinkertaista vaikkakin sen keinot voivat olla hyvinkin arkisia. Tässä niistä muutamia:

  1. Puhu ja kysy suoraan

Suoraan puhumiseen liittyy aina rehellisyys ja avoimuus; asioista puhutaan oikeilla nimillä, ei kierrellen tai kaunistellen, kaikkein vähiten valehdellen. Tätä tapaa tukee etukäteen selvitetty ajankohtainen faktatieto muun muassa päihteistä. Ei kuitenkaan kannata tehdä itselle faktatiedon hallitsemisesta kynnyskysymystä, vaan ottaa asioista tarvittaessa selvää, vaikka yhdessä nuorten kanssa.

  1. Arvosta ja puhu rohkeasti

Tällainen puhetapa ei sisällä uhkailua vaan huolen esittämisen perusteluineen; ”Olen sinusta huolissani, koska…”. Kuuntele myös nuoren perustelut ja arvosta hänen mielipiteitään. Tämä ei tarkoita sitä, että hyväksyisit kaikki hänen tekemisensä esimerkiksi päihteisiin liittyen, vaan kertoo aidosta välittämisen tavasta.

  1. Kysy ohimennen, jutustele ja tartu esille tuleviin aiheisiin

Nuorten kanssa keskustelun aiheisiin on helppo tarttua kuunnellessaan heidän keskinäistä keskustelua; ”Ai olette menossa perjantaina bileisiin, mitäs siellä?” Tartu aiheisiin, jotka kiinnostavat ja puhututtavat nuoria. Tarvittaessa pysy yleisellä tasolla äläkä kysy henkilökohtaisuuksia; ”Käyttävätkö teidän ikäiset nuoret alkoholia?”. Jutustelun pohjana voi käyttää myös esimerkiksi ajankohtaisia lehtijuttuja tai nettiartikkeleita. Niiden pohjalta saattaa olla kevyempi aloittaa keskustelu vakavastakin aiheesta.

  1. Jätä kuulusteleminen

Hedelmälliseen keskusteluun ei kuulu kuulusteleva ote tai itsensä pyhimyksen asemaan asettaminen. On ymmärrettävä, että kaikki tekevät joskus virheitä eikä kukaan ole täydellinen. Käännä kuulusteleva asetelma mieluummin vaikka kannustukseksi tai rohkaisuksi. Kokeile vaikka avata rennosti keskustelu omien aiheeseen liittyvien kokemustesi kautta. Muista kuitenkin oma roolisi aikuisena ja kasvattajana äläkä sorru sankaritekoihin mahdollisissa nuoruuden rillutteluissa.

  1. Valjasta vertaiset mukaan keskusteluun

”Se on jotenkin uskottavampaa kun se on ollut samassa tilanteessa ja on saman ikäinenkin.” Nuorten keskinäiset keskustelut voivat olla mahtavaa maaperää puheeksi ottamiseen. Vertaisten yhdessä jakama elämäntilanne ja todellisuus tekevät keskustelusta uskottavan.

 

Nuorten kanssa käytävät päihdeaiheiset keskustelut ovat tärkeitä. Vaikka tilastot ja uutiset kertovat yhä useampien nuorten käyttävän alkoholia entistä vähemmän, ovat esimerkiksi kannabikseen liittyvät asenteet muuttuneet löyhemmiksi. Tämä muistuttaa meitä aikuisia päihteisiin liittyvän keskustelun ylläpitämisestä. Nyt vapunkin lähestyessä ei ole lainkaan pöllöä kysyä nuorten siihen liittyvistä suunnitelmista!

 

Mukavia yhteisiä jutusteluhetkiä toivotellen

Noora Paakki

Suunnittelija, Preventiimi/Humak 25.4.2017